Vnútorné systémy

HT systém

Pre vnútorné zvislé a ležaté rozvody v stavebných objektoch, odolávajúci širokej škále chemických látok a zlúčenin a trvale teplotám odpadových vôd do 95°C.

Viac informácií

Vacurain

systém odvodnenia striech: vysoko rentabilné riešenie pre podtlakové odvodnenie dažďových vôd z plochých striech objektov so zvláštnymi stavebnými požiadavkami, hlavne pri rozsiahlych plochých strechách ako sú skladové areály, výrobné haly, obchodné centrá a pod. Systém využívá flexibilné hadice Vacurain, volné zavesenie potrubných trás z modifikovaného PVC a pružného pripojenia strešných vtokov.

Viac informácií